Welkom

Foto van de maand

Het park

Algemeen
Visie
Ambitie
Schenking Wollemia Nobilis
OV-wandeling Bieslandse Bos
Rondleidingen in 2020

Download


Bomen en struiken in het Park

Bomen en struiken in het park

VAKKEN

Afbeeldingen van - vakdelen van - het park

Beschrijving van de vakken in het park

NAMEN

Bomen en struiken in het park; Nederlandse namen en toelichting

Download


Bomen en struiken in het park; Nederlandse namen en plaatsnummers

Download


Bomen en struiken in het park; Wetenschappelijke namen en toelichting

Download


Bomen en struiken in het park; Wetenschappelijke namen en plaatsnummers

Download


Verantwoording Ton van Strien

Vrijwilligerswerk

Vrijwilligers gezocht

Webmaster gezocht

Vrijwilligersplan

Download


Overige informatie

Openingstijden / adressen
Routebeschrijving
Wandelroute
Contactformulier
Colofon
Disclaimer

Links naar andere websites

Toelichting peilbesluit Hoogheemraadschap Delfland Bieslandse Bovenpolder (zie blz. 26)

Download


Wikipedia over Arboretum tuinen of parken

Wikipedia: Lijst met arboreta

Website Dendrologie

Dendrologie: Arboreta en botanische tuinen

Nederlandse tak van de Global Biodiversity Information Facility

SoortenBank: Dieren, planten en paddestoelen in Nederland

Inheemse en ingeburgerde plantensoorten in Nederland en Belgie

Tuinen in Nederland en BelgieError: Object required


Ambitie

De gemeente Delft en de samenwerkende natuur- en milieuorganisaties hebben de ambitie om het Arboretum-Heempark Delft zichtbaar neer te zetten en bekend te laten zijn onder bewoners en verdere potentiŽle bezoekers.

Daarbij wordt een beeldkwaliteit geambieerd op A en B niveau, voor zover van toepassing conform de schaalbalken van de CROW KOR-catalogus (Publicatie 288). Met bovenstaande ambitie voor het beeldkwaliteitniveau is rekening gehouden in het opgesteld beheerplan. Dit komt met name naar voren in de uit te voeren onderhoudsmaatregelen en de daarbij horende frequenties om de gewenste kwaliteit te kunnen waarborgen.

Park8

Vanuit de beheeruitgangspunten betekent dit voor het Arboretum-Heempark Delft het volgende:

Schoon (A kwaliteit)
- In het park is nauwelijks zwerfvuil te vinden;
- Het aanwezige meubilair, zoals banken, afvalbakken en bebording, is schoon.
Heel (B kwaliteit)
- De aanwezige halfverharding mag hier en daar kuilen hebben;
- Het aanwezige straatmeubilair mag enigszins beschadigd zijn.
Groen (B kwaliteit)
- Bomen en beplantingen zijn compleet en vitaal;
- Dode exemplaren mogen aanwezig zijn ten behoeve van enerzijds paddenstoelen, anderzijds voorzieningen voor fauna.

Park1
Om deze ambitie op termijn te kunnen verwezenlijken wordt de al jarenlang bestaande samenwerking met natuur- en milieuworganisaties uitgebreid, is een donatie van IKEA Delft verkregen. Mede aan de hand van het beheer- en vrijwilligersplan worden vrijwilligers geworven die bereid zijn om mee te helpen aan de verwezenlijking van de ambitie en doelen.

Wilt u zich als vrijwilliger aanmelden of wilt u eerst meer informatie hebben, kies dan voor het menu "vrijwilligerswerk" of download het complete vrijwilligersplan.