Welkom

Foto van de maand

Het park

Algemeen
Visie
Ambitie
Schenking Wollemia Nobilis
OV-wandeling Bieslandse Bos
Rondleidingen in 2020

Download


Bomen en struiken in het Park

Bomen en struiken in het park

VAKKEN

Afbeeldingen van - vakdelen van - het park

Beschrijving van de vakken in het park

NAMEN

Bomen en struiken in het park; Nederlandse namen en toelichting

Download


Bomen en struiken in het park; Nederlandse namen en plaatsnummers

Download


Bomen en struiken in het park; Wetenschappelijke namen en toelichting

Download


Bomen en struiken in het park; Wetenschappelijke namen en plaatsnummers

Download


Verantwoording Ton van Strien

Vrijwilligerswerk

Vrijwilligers gezocht

Webmaster gezocht

Vrijwilligersplan

Download


Overige informatie

Openingstijden / adressen
Routebeschrijving
Wandelroute
Contactformulier
Colofon
Disclaimer

Links naar andere websites

Toelichting peilbesluit Hoogheemraadschap Delfland Bieslandse Bovenpolder (zie blz. 26)

Download


Wikipedia over Arboretum tuinen of parken

Wikipedia: Lijst met arboreta

Website Dendrologie

Dendrologie: Arboreta en botanische tuinen

Nederlandse tak van de Global Biodiversity Information Facility

SoortenBank: Dieren, planten en paddestoelen in Nederland

Inheemse en ingeburgerde plantensoorten in Nederland en Belgie

Tuinen in Nederland en BelgieError: Object required


Algemeen

Het Arboretum-Heempark Delft bestaat vijftig jaar!

Het Arboretum-Heempark Delft is een deel van het natuur- en recreatiegebied Delftse Hout, gelegen ten oosten van Rijksweg 13. Het park is aangelegd in de winter 1966-1967 als groene compensatie bij de stadsuitbreiding van de gemeente Delft.

Park15

Het woord arboretum stamt van het Latijnse 'arbor' en betekent boom. Een arboretum of bomentuin is dan ook een bomenverzameling in een tuin of park. Zo'n levende verzameling van veel verschillende soorten bomen (en heesters) heeft tot doel om:

- kennis en materiaal te vergaren;
- een “wetenschappelijke” collectie te vormen;
- de kennis over te dragen aan een zo breed mogelijk publiek.

Park7 In een dergelijke tuin worden allerlei soorten planten gehouden, waarbij in een arboretum vooral winterharde houtige gewassen voorkomen. Hierbij worden bomen en struiken al dan niet systematisch gegroepeerd en wordt er veelal naar gestreefd een zo volledig mogelijk aantal soorten en variëteiten te houden (rekening houdend met de klimatologische omstandigheden). Bij de aanleg van een arboretum wordt er ook naar gestreefd de afzonderlijke individuen goed tot hun recht te laten komen. Daarnaast spelen naamgeving en etikettering ook een belangrijke rol om zo aan de informatieve en educatieve doeleinden invulling te geven.

Een heemtuin is een kunstmatig onderhouden, veelal omheind, gebied met inheemse, wilde flora en fauna. Deze term werd voor het eerst gebruikt door Jac. P. Thijsse (1865-1945), waarbij hij oorspronkelijk het idee had een educatief plantsoen dicht bij de mensen te brengen. De nadruk lag voor Jac. P. Thijsse overigens niet zo zeer op soortenkennis, maar op inzicht in levensgemeenschappen.JP Thijsse (Foto: http://www.texel.net/)
JP Thijsse (Foto: http://www.texel.net/)

Het Arboretum-Heempark te Delft kent een combinatie van beide tuinen. In het verleden was het de bedoeling van het stadsbestuur om een natuurlijke compensatie te zoeken voor de stadsuitbreiding en een refugium (schuilplaats) te realiseren voor verdrongen planten en dieren. Rekolonisatie moest mogelijk worden. Kennis van de natuur, acceptatie en ervaring met natuurbeheer moest worden bevorderd. Het Arboretum-Heempark is niet alleen voor natuurliefhebbers, maar ook voor Delftse en andere gebruikers van de aangrenzende recreatiegebieden.