Welkom

Foto van de maand

Het park

Algemeen
Visie
Ambitie
Schenking Wollemia Nobilis
OV-wandeling Bieslandse Bos
Rondleidingen in 2020

Download


Bomen en struiken in het Park

Bomen en struiken in het park

VAKKEN

Afbeeldingen van - vakdelen van - het park

Beschrijving van de vakken in het park

NAMEN

Bomen en struiken in het park; Nederlandse namen en toelichting

Download


Bomen en struiken in het park; Nederlandse namen en plaatsnummers

Download


Bomen en struiken in het park; Wetenschappelijke namen en toelichting

Download


Bomen en struiken in het park; Wetenschappelijke namen en plaatsnummers

Download


Verantwoording Ton van Strien

Vrijwilligerswerk

Vrijwilligers gezocht

Webmaster gezocht

Vrijwilligersplan

Download


Overige informatie

Openingstijden / adressen
Routebeschrijving
Wandelroute
Contactformulier
Colofon
Disclaimer

Links naar andere websites

Toelichting peilbesluit Hoogheemraadschap Delfland Bieslandse Bovenpolder (zie blz. 26)

Download


Wikipedia over Arboretum tuinen of parken

Wikipedia: Lijst met arboreta

Website Dendrologie

Dendrologie: Arboreta en botanische tuinen

Nederlandse tak van de Global Biodiversity Information Facility

SoortenBank: Dieren, planten en paddestoelen in Nederland

Inheemse en ingeburgerde plantensoorten in Nederland en Belgie

Tuinen in Nederland en BelgieError: Object required


Visie

Door de huidige inrichting van het Arboretum-Heempark Delft en de diversiteit aan (inheemse) bomen, heesters en kruidenvegetaties in stand te houden en verder te ontwikkelen, wordt meer kennis vergaard en verschaft aan de bezoekers. Het park wordt daardoor interessanter voor een breder publiek . Een goede fysieke en informatieve toegankelijkheid is daarbij uiteraard van belang.

Park1
Het specifieke doel van het arboretumgedeelte willen we behouden. Dat wil zeggen dat de bomen en beplantingen in de natuurlijke habitus te zien zijn en de bezoekers inzicht krijgen in de toepassingsmogelijkheden van planten. Bomen en beplantingen kunnen op deze wijze ook op de juiste waarde geschat worden bij het gebruik in de eigen tuin.

Voor de Heemtuin moeten de specifieke milieus voor planten en kruiden, welke van oorsprong in de regio Zuid Holland voorkomen c.q. voorkwamen, gecreŽerd blijven. De beplanting moet hier een aangepaste en ideale groeiplaats vinden, waardoor de uitbreiding op natuurlijke wijze wordt gestimuleerd.

Park2

Het Arboretum-Heempark Delft is niet een op zich zelfstaand park. Het heeft een gelaagde en aanvullende functie binnen de directe omgeving van de Delftse Hout, de stad en de regio. Naast de recreatieve, educatieve en instandhoudingfunctie. Zo is het park bijvoorbeeld een mooie aanvulling op de bomenverzameling in de stad. Het park kent namelijk aanvullende soorten op de boomsoorten die op straatniveau en in de Botanische Tuin te vinden zijn. Daarnaast bestaat de synergie en is er sprake van een integratie met de Egelopvang, de Papaver en de Kindertuinen. Ook kan er meer samengewerkt worden met onderwijsinstellingen op het gebied praktische ondersteuning van leertrajecten en het aanbieden van stageplaatsen.

Het gaat om de uitstraling en de compariteit (de vergelijking en verhouding met de rest van de omgeving). Het park dient met andere voorzieningen in relatie gebracht te worden.

Park16