Korstmos

Foto Kees Mostert Eikenmos Arboretum-Heempark Delft maart 2021

Korstmos

 

Korstmossen zijn samenlevingsvormen van algen of cyanobacteriën (blauwwieren) met een schimmel. Zo'n samenlevingsvorm heet een symbiose. De algensoorten die in korstmossen voorkomen, kunnen ook vrij leven. De schimmel wordt echter vrijwel nooit zonder de alg aangetroffen. Dat leert mij de website Korstmossen voor beginners.

 

Aandacht

 

Al eerder trok het onderwerp mijn aandacht, omdat op de website Waarnemingen.nl meldingen staan van in het Arboretum-Heempark Delft waargenomen korstmossen. Maar nu werd mijn aandacht getrokken door een uitzending van het televisieprogramma BinnensteBuiten van16 april 2021.  In die uitzending vertelde Edwin Goudbeek enthousiast over korstmossen.

 

Edwin Goudbeek

 

Via hem kwam ik te weten dat er in Nederland meer dan 700 verschillende soorten zijn en dat korstmossen nauw verband houden met paddenstoelen. Ook daar is de schimmel een belangrijk bestanddeel. De helft van de korstmossen heeft hooguit een tiental bekende vindplaatsen of gaat sterk achteruit. Deze soorten staan op de Rode Lijst.

 

Bekendheid

 

Er is nog maar weinig over de verschillende soorten korstmossen bekend. Vandaar dat er, zelfs in Nederland, nog wel eens nieuwe soorten worden beschreven. Vooral in bepaalde door de mens beïnvloede milieus komt dit regelmatig voor. Korstmossen zijn belangrijk voor insecten en vogels en leveren daarmee op hun beurt een bijdrage aan de biodiversiteit.

 

Levende encyclopedie

 

Vol trots melden we op deze website dat in het Arboretum-Heempark Delft een levende encyclopedie groeit aan bomen en struiken.  En als ik kijk naar de waarnemingen, dan groeit er in dit park ook een levende encyclopedie aan korstmossen. Alleen zou Edwin Goudbeek het een “schatkist” noemen. Zoals hij het ook heeft over: ‘Het is een kleine wereld, maar er gaat een grote wereld open’.

 

 

Als iemand zich geroepen voelt om meer over – de verschillende soorten - korstmossen in het Arboretum-Heempark Delft te schrijven, dan is hij of zij daarvoor bij deze van harte uitgenodigd.

 

Foto

 

Bron: Waarnemingen.nl; Kees Mostert; Eikenmos – Evernia punastri; maart 2021